Onze club volgt het examenprogramma van de Vlaamse Judo Federatie, zoals in 2009  bepaald door toenmalig Techn Dir Eric Veulemans.

De aangegeven minimum leeftijden en  minimumwachttijden zijn minima, dwz dat het absoluut geen “recht ” is om examen te doen na het verstrijken van de minimumwachttijd. Dit wordt bepaald door de trainers. De G-judoka’s volgen een apart systeem .

We streven ernaar om het niveau van onze Kyugraden zo hoog mogelijk te houden. Een hogere gordel moet je dus verdienen en krijg je bij ons niet zomaar cadeau.

JUDOBUNDEL

Via onderstaande link kan je het examenprogramma downloaden