API: Aanspreekpunt Integriteit

Mijn naam is Arianna Nieborg. Ik ben Aanspreekpunt Integriteit (club-API) van Judoclub Bazel. Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag.

Heb je te maken met een situatie van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

Je kan me een mailtje sturen op api@judobazel.be. Ik ben vaak ook voor of na een training van de jeugd aanwezig in of naast de dojo en mag je mij persoonlijk aanspreken.

Als club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.